b.i.g.
petek, 14 junij 2024
 
Mnenja naronikov

Rezultati dela z naimi naroniki nam kaejo, da imajo slednji pri zavarovalnih poslih mnogo veje koristi v sodelovanju z nami kot pa pri samostojnem obravnavanju zavarovanj.

Z veseljem pa vam bomo tudi sami dokazali nao uspenost, e nam date prilonost.

Natisni E-mail
 
Gorenjska predilnica d.d.

Gorenjska predilnica d.d. s svojimi drubami je tekstilna druba z razvejano dejavnostjo in relativno velikim poarnim tveganjem. Na podroju zavarovalnitva e vrsto let zelo uspeno sodelujemo s predstavniki drube B.I.G. Urejajo nae zavarovalne pogodbe, nam svetujejo pri izbiri optimalnih zavarovalnih reitev, upravljajo in zmanjujejo naa tveganja, predvsem pa so uspeni pri hitrem reevanju kodnih zahtevkov in hitrem plailu akontacij odkodnine. Rezultati naega skupnega dela se kaejo predvsem v preoblikovanju zavarovanj odgovornosti podjetja, kjer smo s preoblikovanjem zavarovanja zajezili trend naraanja odkodninskih zahtevkov in oblikovanju zavarovanj obratovalnega zastoja zaradi poara. S skupnim transparentnim pristopom do zavarovalnega trga smo uspeli dosei bistveno ugodneje zavarovalne premije in primerneja zavarovalna kritja, kot smo jih imeli v preteklosti.

Miha Jee
direktor

Natisni E-mail
 
S-CD Ljubljana d.o.o.

Z gospodom aleharjem sodelujemo na podroju zavarovalnih zadev uspeno e vrsto let. Zadovoljni smo s pristopom, aurnostjo nasveti in predlogi, ki jih kot poznavalec zavarovalnih zadev objektivno posreduje. Svetuje nam pri urejanju zavarovalnih zadev, saj se pogosto v dnevni naglici nimamo monosti poglobiti v vse detajle zavarovalnih pogojev.

Njegov profesionalen pristop nam je omogoil optimiranje zavarovalnega portfelja ter bolje obvladovanje podroja zavarovanj.


Marko Vode
pomonik direktorja S-Centralne delavnice d.o.o.

Natisni E-mail
 
Tosama d.d.

Z direktorjem drube B.I.G. g.aleharjem zelo uspeno sodelujemo e od leta 1997. S pomojo njegovega poznavanja zavarovalnega trga in znanjem s podroja industrijskega zavarovalnitva smo v preteklih letih uspeli obvladovati podroje zavarovanj in tveganj s katerimi se sreujemo v naem podjetju. Dejstvo je, da smo s tem sodelovanjem po eni strani izboljali kakovost zavarovanj, po drugi strani pa bistveno racionalizirali stroke v zvezi s to pomembno dejavnostjo.

Marjan Mlakar
namestnik predsednika uprave TOSAMA d.d.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .