b.i.g.
petek, 14 junij 2024
 
Predstavitveno pismo

Pozdravljeni in dobrodoli v virtualnem svetu drube B.I.G.!

B.I.G. smo skupina zavarovalnikih strokovnjakov, ki industrijskim podjetjem svetujejo pri zavarovalnikih poslih in jih hkrati o tem podroju tudi izobraujejo. Svoje naronike povezujemo z zavarovalnimi drubami in tako poskrbimo za sklenitev optimalnih zavarovalnih premij.

V skupini delujemo zavarovalni posredniki in svetovalci s pridobljeno licenco Agencije za zavarovalni nadzor in sklenjenim zavarovanjem odgovornosti, ki izhaja iz nae dejavnosti. Svoje znanje in izkunje smo dolga leta nabirali na razlinih podrojih zavarovalnitva, kar nam omogoa izvajanje iroke palete storitev.

Zavedamo se, da je varnost podjetja izjemnega pomena za njegovo nemoteno delovanje in uspeh. In zavedamo se tudi pomena strokovne uinkovitosti. Zato je na cilj, da naronikom na podlagi poglobljenih analiz zagotovimo najbolje mone zavarovalne reitve ob minimalnih strokih zavarovalnih premij. Tako skupaj gradimo partnerski odnos, ki temelji na zaupanju in znanju ter je pot do skupnih uspehov.

mag. Ale alehar, direktor
podpis.gif

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .