b.i.g.
petek, 14 junij 2024
 
Vprašanja in odgovori

Na kakšen način in pod kakšnimi pogoji lahko plačam storitve podjetja B.I.G.?

Storitve podjetja B.I.G. se običajno poplačajo na podlagi podanega pooblastila s strani naročnika storitev zavarovalnega posredovanja in svetovanja v obliki dela plačane premije iz sklenjenih zavarovalnih pogodb, ki jih posreduje družba B.I.G. za naročnika. V tovrstnih primerih zavarovalnice odstopijo del plačane premije zavarovalno posredniški družbi zaradi opravljanja tovrstne dejavnosti pri naročniku. Zavarovalna premija se zaradi tega za naročniku ne poveča.

V praksi, pa so možni tudi drugačni dogovori, pri katerih pa družba B.I.G. ne dobi pooblastila s strani naročnika storitve, ampak jo naročnik storitve plača sam za opravljeno delo zavarovalnega posredovanja in svetovanja.

Sem direktor podjetja. Ali mi lahko podjetje B.I.G. poleg poslovnih zavarovanj svetuje tudi pri zavarovanju mojega osebnega premoženja?

Običajno zavarovalno posredniške družbe vodilnim v podjetju svetujejo tudi na področju zavarovanj njihovega osebnega premoženja kot nadgradnjo k opravljanju zavarovalnega svetovanja za njihova podjetja. V tovrstnih primerih običajno vodilnim v podjetju urejamo njihova osebna zavarovanja ( nezgodna, življenjska zavarovanja ). Pri zavarovanju njihovih hiš in avtomobilov, pa jim podamo nasvete, ki jih le ti v nadaljevanju uporabijo pri pogovorih z zavarovalniškimi agenti, ki skrbijo za zavarovanja fizičnih oseb in njihovega premoženja pri posameznih zavarovalnih družbah.

Koliko papirologije in aktivnega osebnega udejstvovanja me čaka, če se odločim za storitve podjetja B.I.G?

Glede na prakso zavarovalnega posredovanja je potrebno na začetku skupnega sodelovanja malo več aktivnosti s strani naročnika storitve, saj je potrebno poenotiti naše in naročnikove poglede in interese glede obstoječega zavarovalnega stanja v podjetju, kakor tudi nadaljnje smernice pri preoblikovanju zavarovanj naročnika, kar pa je predvsem v interesu naročnika storitve.

V nadaljevanju je sodelovanje z naročniki družbe B.I.G. zelo enostavno, saj družba B.I.G. prevzame odgovornost za operativno realizacijo dogovorjenih sprememb v zavarovalnih pogodbah in ažurnost zavarovalnih pogodb med samim trajanjem zavarovanja.

Ali lahko podjetje B.I.G. popolnoma pooblastim, da v imenu podjetja, za katerega delam, uredi vse v zvezi z zavarovalnimi pogodbami?

Družba B.I.G. opravi za naročnika vse v zvezi s sklenitvijo zavarovalnih pogodb (analizo tveganj podjetja, oblikuje primeren koncept zavarovanj za naročnika, izvede povpraševanje na trgu, pripravi analizo prispelih ponudb, posreduje odločitev naročnika na izbrano zavarovalno družbo, pridobi novo zavarovalno pogodbo, skrbi za ustreznost zavarovalnih pogodb med trajanjem zavarovanja ) tako, da naročnik dobi v podpis v bistvu končne izdelke, ki so pregledani in potrjeni s strani družbe B.I.G.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .