b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Merkur zavarovalnica d.d.

Merkur Super 10+: skrb za Vas in Vao druino

V asu nestabilnih razmer na svetovnih trgih smo ljudje veliko bolj previdni pri vlaganju svojega premoenja. Reitev nudi MERKUR zavarovalnica z ivljenjskim zavarovanjem SUPER 10+, pri katerem ni nalobenega tveganja, zavarovanec pa je udeleen pri dobiku!

Osnovni namen ivljenjskega zavarovanja je, da si posameznik zagotovi obutek veje brezskrbnosti ob odhodu v pokoj, istoasno pa poskrbi za svojo varnost in varnost svoje druine v primeru nastopa hude bolezni ali naravne, oziroma nezgodne smrti. al je tako, da se tevilo obolelih oseb vsako leto poveuje, zdravljenja pa so dolgotrajna in vasih zahtevajo zelo drage posege v tujini. Smiselno je torej dovolj zgodaj poskrbeti za najpomembneja podroja v ivljenju. To je tudi glavno vodilo zavarovanja Merkur SUPER 10+: skrb za druino, skrb ob boleznih in skrb za starost.

Pri zavarovanju Merkur SUPER 10+ sta na edinstven nain zdrueni ivljenjsko-varevalna in zdravstveno-zavarovalna komponenta. Za razliko od klasine ponudbe ivljenjskih zavarovanj je v program Super 10+ poleg kritja za primer naravne in nezgodne smrti dodano tudi zavarovanje za primer hudih bolezni: srni infarkt, bypass, operacija koronarnih arterij, rak, moganska kap, kronina odpoved ledvic, transplantacija organov, multipla skleroza, paraliza, slepota. Za vse navedene bolezni je z eno tretjino zavarovalne vsote krit tudi vsak otrok v druini. MERKUR zavarovalnica vam tako s svojim programom Merkur SUPER 10+ omogoa bolj sproen in brezskrben nain ivljenja!

 

Ve o zavarovanju Super 10+ in ostali ponudbi Merkur zavarovalnice d.d. si lahko preberete na spletni strani www.merkur-zav.si, ali pokliete na brezplano telefonsko tevilko 080 28 55.

 

 

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .