b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Generali Zavarovalnica d.d.

Generali S.O.S. – osebno zavarovanje z inovativnimi kritji

 

Posledice nezgode ali nenadne smrti v druini lahko predstavljajo velik finanni zalogaj zaradi izpada dohodka, nijega druinskega prorauna, morebitnega poplaila kreditov ali nujnih nakupov. Zato je zavarovalnica Generali trgu ponudila osebna zavarovanja Generali S.O.S., ki jih odlikujejo izjemno ugodni pogoji in paleta inovativnih kritij.

Kritja teh zavarovanj, ki so v Sloveniji trenutno edinstvena, vkljuujejo denimo nadomestila za boleine; za nujne in kozmetine operacije zaradi nezgode; za tipino enske bolezni; za stroke zdravljenja in reevanja v gorah ali na vodi in podobno. Ob tem pa zavarovanja Generali S.O.S. zagotavljajo tudi visoke zavarovalne vsote za nezgodno invalidnost in smrt.

Kritja, ki kar najbolj ustrezajo potrebam zavarovanca, lahko zavarovanec izbira v okviru 5-ih paketov nezgodnega S.O.S. zavarovanja: klasik, za enske, za seniorje, za tudente in za otroke oziroma dijake. Poleg paketov, ki nudijo hiter in pregleden izbor kritij, je Generali oblikoval tudi ponudbo po meri, ki omogoa dodatno prilagajanje potrebam posameznika.

Sklenitev nezgodnega in ivljenjskega zavarovanja Generali S.O.S. zavarovancem prinaa e nekaj dodatnih ugodnosti, in sicer: 10 % popust na nezgodno zavarovanje; 20 % paketni popust ob sklenitvi avtomobilskega kasko zavarovanja; 15 % popust ob sklenitvi zavarovanja PaketDom ter 10 % vije zavarovalnine iz nezgodnega zavarovanja pri prometnih nezgodah z vozilom, ki je zavarovano pri Generaliju. Nezgodni SOS za druine pa prinaa e do 20 % popusta glede na tevilo zavarovancev; brezplano zavarovanje otrok do enega leta ter brezplano zavarovanje za brezposelnost.

Ve informacij lahko dobite na spletnem mestu GENERALI Zavarovalnica.si ali preko telefona 080 70 77.

 

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .