b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Wiener Stdtische zavarovalnica


»NEZGODA – Top 400« – novo nezgodno zavarovanje s progresivno invalidnostjo do 400%

Vsak posameznik svoj prosti as preivlja na razline naine. Nekateri se ukvarjajo s portom, drugi potujejo, tretji pa preprosto uivajo v druenju s svojo druino. Najve nezgod pa se zgodi prav v prostem asu in ne pri opravljanju poklica. Da bi naim zavarovalcem odvzeli nekaj skrbi, povezanih z nevarnostmi nezgod, smo v zavarovalnici Wiener Stdtische pripravili novo nezgodno zavarovanje NEZGODA - Top 400. S sklenitvijo nezgodnega zavarovanja NEZGODA - Top 400 prevzamemo skrbi naih strank pri nezgodah po vsem svetu, 24 ur na dan. »Na nov produkt nezgodnega zavarovanja je primerna osnova zavarovalnih kritij vsake druine ali posameznika. Zavedanje o potrebnosti zavarovanja pred finannimi posledicami nezgodnih dogodkov, ki smo jim izpostavljeni vsi, je dandanes e dobro uveljavljeno. Z naim produktom, ki se posebno odlikuje po zelo visokih kritjih za primer invalidnosti, v zavarovalnici Wiener Stdtische prispevamo h kakovostni ponudbi tovrstnih zavarovanj na Slovenskem«, je poudaril mag. Tomo Mren, direktor podunice Wiener Stdtische v Ljubljani.Nezgodno zavarovanje TOP 400 ustreza vsakemu obdobju ivljenja in vsaki ivljenjski situaciji:- posameznika, - partnerjev ali - celotne druine (oba stara in vsi otroci) - v vseh primerih je nezgodno zavarovanje TOP 400 fleksibilno, v skladu z potrebami posamezne ciljne skupine. Progresivna zavarovalnina v primeru invalidnosti do 400%Nezgode lahko spremenijo ivljenje posameznika ali cele druine in za seboj pustijo ogromne stroke. Zato pri nezgodnem zavarovanju TOP 400 zavarovalnina raste s stopnjo telesne pokodbe. To pomeni, da je lahko izplailo v viini 4-kratnika - 400% - zavarovalne vsote. Ta najvija zavarovalnina pa se izplaa e od 90% stopnje invalidnosti naprej.Prednosti nezgodnega zavarovanja TOP 400· Nezgodna renta e od 35% invalidnosti – doivljenjska mesena nezgodna renta z zajameno dobo izplaevanja 20 let (v primeru smrti prejemnika rente).· Pri druinskem zavarovanju zavarovalna vsota za primer smrti z meseno druinsko pokojnino: izplaa se dogovorjena zavarovalna vsota in mesena renta za vsakega otroka.· Pri zavarovanju partnerjev in druinskem zavarovanju zavarovalna vsota za primer smrti z meseno vdovsko pokojnino.· Zavarovalnina v primeru zloma kosti.· Bolninini dan s poveanim kritjem v tujini.· Stroki reevanja in prevoza v tujini, znotraj Evrope.· Oprostitev plaila premije v primeru bolezni ali nezgode.Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje TOP 400?Obstajata dva pomembna razloga: prvi, vsak si eli obdrati svoj ivljenjski standard v primeru, e se mu kaj pripeti. Drugi, vsak eli zavarovati svoje najblije. Zato pa potrebujemo finanna sredstva – kot jih, na primer, zagotavlja doivljenjska mesena nezgodna renta nezgodnega zavarovanja TOP 400 zavarovalnice Wiener Stdtische.Vienna Insurance Group (VIG) s sedeem na Dunaju, ki kotira na borzi, je ena vodilnih avstrijskih zavarovalnih skupina v Srednji in Vzhodni Evropi. Poleg osnovnega trga v Avstriji je Vienna Insurance Group z razlinimi zavarovalnimi udelebami aktivna v Albaniji, Bolgariji, Nemiji, Estoniji, Gruziji, na Hrvakem, v Latviji, Liechtensteinu, Litvi, Makedoniji, na Poljskem, v Romuniji, Rusiji, Srbiji, Slovaki, Republiki eki, Turiji, na Madarskem, v Ukrajini in Belorusiji. V Sloveniji in Italiji ima poleg tega e svoji podrunici. Na avstrijskem trgu je skupina Vienna Insurance Group (VIG) prisotna z drubami Wiener Stdtische Versicherung, Donau Versicherung in Sparkassen Versicherung.


ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI
www.wienerstaedtische.si

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .