b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Zavarovalnica Maribor


Vzroki in posledice sklepanja k
metijskih zavarovanj

Zavarovalnica Maribor je v letu 2010 zaradi razmer na pozavarovalnem trgu, zaradi zavarovalno-tehninega rezultata kmetijskih zavarovanj ter priakovanj lastnikov glede boljih poslovnih rezultatov zaela s selektivnim sklepanjem kmetijskih zavarovanj posevkov in plodov. Karne pomeni, da jih ne sklepajo ve; zaradi razlogov, ki jih navajajo v nadaljevanju, pa pozornost namenjajo izbiri rizikov, ki jih zavarujejo, viini premije, kodnemu rezultatu in lojalnosti zavarovancev.

Neurja so v preteklih letih povzroila izjemno veliko kode na kmetijskih povrinah, kar je eden od najpomembnejih razlogov za slabe lanskoletne rezultate zavarovalnice. Delniarji Zavarovalnice Maribor so za zagotavljanje primerne kapitalske ustreznosti konec leta 2009 tudi izvedli dokapitalizacijo v viini 14,2 milijona evrov, s strani agencije za zavarovalni nadzor (AZN) pa je zavarovalnica dobila zahtevo, da se do sredine leta 2010 e dodatno dokapitalizira.

 

Predstavniki nekaterih vodilnih tujih pozavarovalnic so v novembru 2009 dali jasno vedeti predstavnikom zavarovalnic, ki v Sloveniji zavarujejo tveganja kmetijske pridelave, predstavnikom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in obeh slovenskih pozavarovalnic, da pozavarovalnega kritja za zavarovanje tehninega rezultata na podroju posevkov in plodov ne bomo dobili. Tveganj brez ustreznega pozavarovalnega kritja pa glede na trenutne razmere ne moremo prevzemati.

 

Poudariti je potrebno, da si v ZM e od ves as – vendar brez pravega odziva na njihove pobude – prizadevajo za sistemsko reitev za zavarovanje tveganj kmetijske proizvodnje. Ta je mogoa v javno-zasebnem partnerstvu (PPP). To monost (v obliki sozavarovalnega poola) je Zavarovalnica Maribor v Sloveniji e nekajkrat predstavila, saj predstavlja uinkovito sistemsko reitev v veini drav sveta, kjer se zavaruje tveganja kmetijske proizvodnje. Ni odve poudariti, da je kodni rezultat na podroju kmetijstva zelo slab e desetletje; v povpreju namre znaa zavarovalno-tehnini rezultat za to obdobje 200 – ali drugae povedano: za vsak evro, ki smo ga prejeli, smo plaali dva evra kod – zavarovalnin (pri tem niso vkljueni stroki dela ipd.).

 

Zaradi vsega navedenegaso morali sprejeti odloitev, da pri sklepanju kmetijskih zavarovanj v letu 2010 posveajo vejo pozornost obvladovanju tveganj, pri tem pa bodo storili vse, da bo podroje urejeno sistemsko na nivoju drave in vseh delenikov (zbornice, ministrstva, pozavarovalnic, zavarovalnic, ki ta kritja ponujajo), saj bo v prihodnosti le sistemska reitev zagotavljala finanno vzdren sistem zavarovanja kmetijske pridelave in z njim tudi varnost naih zavarovancev in slovenskega kmetijstva.

 

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .