b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Adriatic Slovenica d.d.

Zdravje AS - zavarovanje za teke bolezni in operacije

 

Slovenci smo dobili povsem novo nadstandardno zdravstveno zavarovanje za teke bolezni in operacije, ki nudi varnost tudi v primeru tekih, kritinih bolezni, bolnininega zdravljenja in zaokroa obstojeo ponudbo zavarovanj za zdravila, samoplanike ambulante in nadstandardno nastanitev v bolninici.

alenka.jpgGre za prvo zavarovanje za teke bolezni na slovenskem trgu, ki ga Adriatic Slovenica ponuja v obliki skupinskega zdravstvenega zavarovanja. Prednosti novega zavarovanja predstavlja direktorica razvoja zdravstvenih zavarovanj mag. Alenka ik: "Zavarovanje omogoa visoko finanno varnost s takojnjim izplailom zavarovalne vsote v primeru tejih zdravstvenih dogodkov, kot so hude bolezni, operacije v bolninici, krije pa tudi stroke, povezane s smrtjo, kar pomeni, da zavarovalnica krije pogrebnino."

Izplaana zavarovalna vsota, ki jo prejme zavarovanec ali svojci, znaa od najmanj 3.000 evrov za kirurke posege, 1.500 za teke bolezni in 1.000 evrov za posmrtnino, za kar bi meseno odteli le 3,10 evrov meseno. Za zgolj 20,50 evrov mesene premije pa lahko sklenemo paket Zdravje AS in se zavarujemo kar za 20.000 evrov letne zavarovalne vsote za primer teke bolezni, 10.000 evrov za kirurke posege in za 6.000 evrov posmrtnine.

Zakaj bi sklenili takno zavarovanje? Ko zbolimo, e kako potrebujemo denar, saj nam izplaana zavarovalna vsota precej nadomesti izpad dohodka med dolgotrajno bolniko odsotnostjo, porabimo jo lahko za kritje dodatnih strokov, ki jih imamo zaradi bolezni in njenih posledic. Pogosto potrebujemo denar tudi za obiajno zelo drago nego na domu. Prejeti denar nam pride zelo prav za stroke, ki jih imamo za hitreje okrevanje po operacij, nenazadnje pa tudi za kritje nujnih strokov, povezanih s smrtjo.

Zavarovanje je Adriatic Slovenica namenila predvsem zaposlenim v podjetjih in lanom razlinih zdruenj, zavarujejo se seveda lahko tudi oji druinski lani zavarovanca. Ker gre za skupinsko zavarovanje, se premija bistveno znia, e se v podjetju zavaruje veji odstotek zaposlenih. Ob tem zavarovalnica nudi vso pomo pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja z brezplano zdravstveno asistenco AS.

 

Kaj krije Zdravje AS - teke bolezni in operacije?

Paket nudi izplailo letne zavarovalne vsote ob nastanku kar 14 bolezni: srna kap, embolija plju, moganska kap, benigni tumor na moganih, rak, kronino obolenje jeter, popolna in trajna odvisnost od tuje pomoi, kronino obolenje plju, presaditev doloenih organov, slepota, bakterijski meningitis, encefalitis, paraliza, odpoved ledvic. Kritje za nekatere (7) od tekih bolezni ima ob prvem vstopu v zavarovanje 90-dnevno akalno dobo.

Paket nudi tudi izplailo letne zavarovalne vsote v primeru kar 98 razlinih skupin(!) zdravstvenih posegov - operacij v bolninini obravnavi. Zavarovalna vsota se izplaa takoj po operaciji v celoti ali v odstotku, odvisno od teavnosti posega. Izplailo zavarovalne vsote je zagotovljeno tudi v primeru smrti zavarovanca in se izplaa upraviencem v obliki posmrtnine.

Premija, ki jo plaajo zaposleni, je enotno doloena za podjetje (skupino zavarovancev oziroma lane zdruenja), pri emer konno ceno doloa tevilo oziroma odstotek zavarovanih v podjetju in s tem pridobljeni popusti.

Pa e primer: ob letni zavarovalni vsoti 10.000 EUR za teke bolezni, 5.000 EUR za operacije in 3.000 EUR za smrt znaa osnovna zavarovalna premija 10,25 EUR meseno (z vkljuenim davkom za zavarovanja, kraja od 10 let, pa 10,92 evra).

 

Ve informacij na vseh prodajnih mestih Adriatica Slovenice, na www.adriatic-slovenica.si in po telefonu 080 11 10.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .