b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Prva osebna zavarovalnica d.d.


Prva varnost

Prva osebna zavarovalnica, d.d. je za vse, ki se zavedajo, da je dandanes varnost najbolja naloba, razvila ivljenjsko zavarovanje Prva Varnost.

Prva Varnost omogoa, da resnino in v celoti zaitite sebe in svoje blinje pred finanno izgubo, ki se pripeti v primeru nezgode ali izgube ivljenja. Zdaj lahko poskrbite, da vai blinji ne bodo nosili e finannega bremena v primeru najhujega. Prva Varnost je ivljenjsko zavarovanje z dodanimi zavarovalnimi paketi, ki zagotavljajo varnost v obliki, kot jo najbolj potrebujete. Poleg tega lahko zavarovanje Prva Varnost sklenete po dostopni in konkurenni ceni.

Kaj nudi PRVA VARNOST ?

PRAVO IVLJENJSKO ZAVAROVANJE ZA UGODNO CENO

e za zelo nizko premijo vam Prva osebna zavarovalnica, d.d. nudi zavarovalno zaito za primer smrti, ki je prilagojena vaim potrebam

VISOKA ZAITA TUDI V PRIMERU INVALIDNOSTI

Ko doivite nezgodo in utrpite posledice, ste lahko brez skrbi. Zavarovalni paketi omogoijo, da ohranite finanno neodvisnost tudi v primeru invalidnosti.

NEZGODNA RENTA

Zavarovalnica vam bo izplaevala nezgodno rento 5 let, e postanete zaradi nezgode trajni invalid stopnje veje kot 50%.

OPROSTITEV PLAILA PREMIJE

V primeru nezgodne invalidnosti, ki je vija od 50%, bo zavarovalnica namesto vas vplaevala premije za ivljenjsko zavarovanje.

ZAITA ZA CELOTNO DRUINO

Cenovno ugodno zavarovanje vaih otrok omogoa e vijo stopnjo varnosti.

DODATNA ZAVAROVANJA

Polici lahko prikljuite e dnevno nadomestilo zaradi nezgode, bolninine dneve zaradi nezgode in stroke zdravljenja zaradi nezgode.

 

Davni vidik

V primeru smrti zavarovanca dohodek iz ivljenjskega zavarovanja ni obdaven. Izplaila, na podlagi nezgodnega zavarovanja za primer pokodbe ali invalidnosti, ki jih prejme fizina oseba, ne tejejo kot dohodek iz kapitala.

Davek od prometa zavarovalnih poslov se plaa le, e je zavarovalna doba kraja od 10 let.

Sploni pogoji so dosegljivi na spletni strani www.prva.net

 

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .