b.i.g.
torek, 18 februar 2020
 
Generali Zavarovalnica d.d.


Naj vas v prihodnje viharji, toe ali poplave ne presenetijo ve


Ste ob vseh letonjih dogodkih, ko je veter odkrival strehe ali je voda unievala tevilne domove, pomislili kako boste odpravili morebitne posledice nesree v vaem domu? e elite poskrbeti, da bo pomo vedno na dosegu roke, vae premoenje pa prvovrstno in ugodno zavarovano, lahko pri zavarovalnici Generali izberete stanovanjsko zavarovanje PaketDom. Vae nepreminine in preminine bodo tako po dostopni ceni zavarovane pred viharji, neurji, too, poarom, izlivom vode, poplavami in potresi, kot tudi pred posledicami vloma ali ropa in drugimi podobnimi nevarnostmi.

Z domsko asistenco kos vsemu

e vam bo voda zalila klet ali bo treba zgolj zamenjati pokodovano kljuavnico, boste lahko poklicali na brezplano telefonsko tevilko, kjer bodo poskrbeli za odpravo vaih teav. Domska asistenca v okviru Generalijevega zavarovanja PaketDom vam namre nudi vso potrebno pomo. Svetujejo vam pri sanaciji kod, zagotovijo koristne informacije o obrtnikih storitvah, prav tako pa poskrbijo za kritje doloenih strokov nujnih obrtnikih del. e je va dom neprimeren za bivanje, vam poiejo prenoie in krijejo stroke noitev, po potrebi pa poskrbijo tudi za varovanje vaega doma.

 

Zavarovanje PaketDom nudi tevilne ugodnosti:
· zavarovanja na novo vrednost,
· verazlinih obsegov zavarovalnih kritij in monost sklenitve dodatnih zavarovanj,
· kritja kode zaradi posrednega udara strele,
· poleg vseh ostalih strokov so kriti tudi stroki najema nadomestnega stanovanja ter stroki preklica osebnih dokumentov in pridobitve novih,
· 15 % paketni popust za Generali avto zavarovance in
· e veliko ve.

Privlane nagrade - le e do konca meseca!

e se boste do 30. septembra prepriali o res edinstvenem zavarovanju PaketDom, se boste lahko potegovali za brezplano zavarovanje avtomobilske odgovornosti za osebna vozila fizinih oseb ali za enega izmed desetih ekskluzivnih predpranikov. Informativni izraun, ki vam lahko prinese praktino nagrado, lahko naredite preko:
Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .