b.i.g.
torek, 18 februar 2020
 
Zavarovalnica Maribor

MOJ KASKO ... edina prava izbira je tista, ki vam najbolj ustreza!

Kasko zavarovanja Zavarovalnice Maribor odslej e bolj prilagojena eljam in priakovanjem zavarovancev - Namesto Modrega kaska - Moj kasko - Ustvarite si kasko po lastni meri S 1. junijem 2010 smo v ZM v celoti prenovili in posodobili naa avtomobilska kasko zavarovanja. Glede na konkurenco na trgu, kjer opaamo, da je trenutno glavni nakupni argument cena in ne ve kvaliteta zavarovanj, smo tudi v ZM pripravili ve paketov kasko zavarovanj s prilagojenimi kritji glede na elje in potrebe zavarovancev. eprav lahko z Mojim kaskom prihranite tudi do 40 odstotkov, pa to seveda ne pomeni, da pri ZM ne dajemo bistveno ve poudarka sami kvaliteti nae ponudbe pred ceno.Po novem torej lahko lastniki osebnih, terenskih in venamenskih vozil vsebino kasko zavarovanja povsem prilagodite svojemu ivljenjskemu slogu in si sestavite kasko paket s tistimi kritji, ki jih zares potrebujete, oziroma se odreete tistim, za katera menite, da so za vas odve. Ali drugae – vsak si lahko ustvari kasko paket po lastni meri.Avtomobilska kasko zavarovanja, ki smo jih sedaj poznali pod imenom MODRI KASKO, od junija "sliijo na ime" MOJ KASKO. Paleta zavarovanj je sestavljena iz petih paketov in monosti delnega kaska, vse pa vodi elja zavarovancem omogoiti, da se za najustreznejo razliico odloajo sami - na osnovi potreb, elja in svojih nakupnih zmonosti.

Novo paleto paketov MOJ KASKO zavarovanj predstavljajo:

PREMIUM KASKO PAKET, namenjen zavarovancem, ki elijo imeti nadstandardno obliko zavarovanja in elijo za svoje vozilo najbolje kar lahko ponudimo; SUPER KASKO PAKET je paket, ki vsebuje iroko zavarovalno kritje, vendar pa je zavarovanec pri posameznih delnih kombinacijah udelen z lastno udelebo (odbitna franiza), kar pa po drugi strani pomeni za zavarovanca, da lahko tovrstno zavarovanje kupi ugodneje; KASKO PAKET je nov paket avtomobilskega kasko zavarovanja, ki si ga zavarovanec lahko oblikuje po svoji elji. Najpomembneje pri tem paketu je, da bo zavarovanec ob nastanku kodnega dogodka soudeleen pri kodi v obliki odbitne franize. Zaradi zavarovaneve soudelebe ob nastanku kodnega dogodka pa je cena tudi precej nija za zavarovanca. Pri tem zavarovanju se lahko zavarovanec tudi opcijsko odloa ali eli imeti zavarovan rizik toe rizik vandalizma oz. objestnih dejanj. OSNOVI KASKO je zavarovanje, ki vsebuje v paketu osnovne nevarnosti, kot je prometna nesrea, poar, delovanje naravnih sil in pokodovanje vozila. zavarovanec pa se lahko odloi tudi za raziritev kritij z razlinimi delnimi kombinacijami;KASKO 5plus je paket namenjen zavarovanju vozil starih 5 ali ve let;Delni kasko – v kolikor se zavarovanec ne odloi za enega izmed paketov kasko zavarovanja ima e vedno monost, da svoje vozilo zavaruje proti doloenim rizkom samo delno. Govorimo o razlinih delnih kombinacija kot so parkirni prostor, svetlobna telesa, ogledala in stekla ali pa proti riziku divjadi oz. domae ivali. Vse te rizike lahko zavarovanec kupi brez ali z odbitno franizo. Od njegove nakupne odloitve pa je odvisna tudi cena rizika.Poleg natetega pa novi paketi ponujajo tudi razline monosti dodatnih zavarovanj, na primer zavarovanje izgube vrednosti vozila, strokov ponovnega opravljanjaizpita, ki ga lahko v Sloveniji sklenete le pri Zavarovalnici Maribor, monost avtomobilske asistence AXA in e in e prek 50 je rizikov, med katerimi lahko izbirate.Verjamemo, da boste v ponudbi Zavarovalnice Maribor nali kombinacijo, ki vam bo “kot pisana na koo.”
Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .