b.i.g.
nedelja, 20 september 2020
 
Adriatic Slovenica d.d.

NOVO - zavarovanje za teke bolezni in operacije za posameznike

 

 

Zavarovalnica Adriatic Slovenica je vodilni ponudnik nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji. Februarja so ponudili pomembno novost, individualno zavarovanje za teke bolezni in operacije. Zavarovanje nudi varnost v primeru doloenih oblik tekih bolezni in ob operacijah, ki lahko v trenutku omajajo socialno varnost posameznika.

 

alenka.jpg Prednosti, ki jih omogoa novo zavarovanje, predstavlja direktorica razvoja zdravstvenih zavarovanj mag. Alenka Šik. "Zavarovanje za teke bolezni in operacije je samostojno zdravstveno zavarovanje in obsega tri kritja: teke bolezni, operacije in posmrtnino. V primeru diagnosticiranja teke bolezni, kakršne so na primer moganska ali srna kap, rak in odpoved nekaterih organov (skupno kar 14 oblik tejih bolezni) je zavarovanec upravien do izplaila zavarovalnine. Takojšnje denarno izplailo lahko porabi za karkoli, saj tu zavarovanje ne postavlja nikakršnih omejitev. Zavarovanec je do zavarovalnine upravien tudi po prestani operaciji v bolnišnici in tu je kritje zares široko, saj obsega kar 99 skupin oziroma ve kot 2..000 bolnišninih operacij "

Zavarovanec prejme izplaano zavarovalnino po opravljenem posegu, odstotek izplaila je odvisen od zahtevnosti posega. Pomembna prednost zavarovanja je tudi, da je zavarovancu zavarovalnina za primer operacij lahko izplaana vekrat v letu, seveda do višine letne zavarovalne vsote.

Alenka Šik razlaga: "Za primer lahko vzamemo zavarovanca, ki ima sklenjeno zavarovanje s kritjem 6.000 evrov za operacije. V zaetku leta ima operiran slepi, ki sodi med laje operacije, za kar prejme 25 odstotkov zavarovalne vsote, to je 1.500 evrov. ez nekaj mesecev mora na operacijo, kjer mu odstranijo olnik, kar sodi med teje operacije, za to je upravien so 75 odstotkov zavarovalne vsote, 4.500 evrov, ki je v celoti izplaan, saj znesek ne presega letne omejitve 6.000 evrov." Izplaani denar pride zavarovancu prav za razline namene, na primer za rehabilitacijo po bolezni ali operaciji v zdravilišu, za plailo oskrbe na domu, za nakup doloenih tehninih pripomokov, samoplaniških zdravil in podobno. Denar pride še posebej prav za nadomešanje izpada dohodka, ki obiajno sledi dolgotrajnemu zdravljenju in bolniški odsotnosti z dela. Tretje kritje, izplailo posmrtnine, pa svojcem v primeru najhujšega omogoa kritje dodatnih stroškov, ki nastanejo ob tem.

Zavarovanje za teke bolezni in operacije dopolnjuje in zaokrouje obstojeo ponudbo ivljenjskih in nezgodnih zavarovanj, skleniti pa ga je mogoe kot samostojno zavarovanje. Na nek nain ga lahko primerjamo z nezgodnim zavarovanjem, le da je pri tem zavarovanju poudarek na boleznih, saj so tudi operacije v veini primerov posledice bolezni. Dobrodošlo je tudi, da pred sklenitvijo zavarovanja ni potrebno na zdravniški pregled. "e je oseba zdrava in si tudi osebno prizadeva za zdravje - ne kadi, ne uiva prekomerno alkohola, se ukvarja s športom in podobno, pridobi popust pri premiji. Zavarovanec ob sklenitvi izpolni vprašalnik, ki mu prinaša ob zdravem nainu ivljenja "toke zdravja" in popust. Omogoamo tudi popust za druine in paketni popust za druga sklenjena zavarovanja pri Adriaticu Slovenici," zakljuuje Alenka Šik.

Ve informacij o novem zavarovanju na www.zdravje-as.si

 

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .