b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Generali Zavarovalnica d.d.

Sonni paket - za trdno energetsko nalobo

 

Racionalna raba naravnih virov postaja vse pomembneja, zato se tudi vse ve podjetnikov odloa za izkorianje sonne energije. Ob rastoem zanimanju za uporabo sistemov, ki sonno svetlobo pretvarjajo v elektrino energijo, so zavarovalnica Generali, Banka Koper in druba Gorenje zdruile znanje in izkunje ter ponudile Sonni paket, ki na enem mestu nudi:

  • optimalno energetsko reitev na klju, ki jo zagotavlja Gorenje Solar,
  • ugodneje financiranje Banke Koper,
  • zavarovanje sonne elektrarne PaketEnergija po posebnih pogojih zavarovalnice Generali.

Ker je investicija v sonno elektrarno dolgorona in naj bi se povrnila v priblino 15 letih, jo je smiselno zavarovati, saj morebitne pokodbe lahko as povrnitve nalobe e podaljajo. Celovito zavarovanje PaketEnergija, ki je sicer samostojen zavarovalni produkt, je idealna izbira, saj je posebej prilagojeno potrebam imetnikov solarnih in fotonapetostnih sistemov. PaketEnergija je zavarovanje, ki skozi celotno ivljenjsko dobo sonne elektrarne, ki je ocenjena na30 let, krije:

  • njeno unienje, pokodovanje ali krajo (zavarovanje proti vsem nevarnostim "All-risk");
  • veino strokov ob nastanku zavarovalnega primera, tudi npr. dela na strehi ali fasadi;
  • kodo zaradi obratovalnega zastoja v asu popravila ter
  • odgovornost iz njene posesti in obratovanja, in sicer do viine 100.000 EUR (npr. e odtrgani del sistema pokoduje tuje motorno vozilo).
Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .