b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
ERGO zavarovalnica, podrunica v Sloveniji

ERGO v skrbi za varnejši dom svojih zavarovancev

  • Ob sklenitvi domskega zavarovanja Standard ali Premium ERGO svojim zavarovancem podarja posebno darilo, s katerim bo njihov dom varnejši.

  • Akcija velja za zavarovanja, sklenjena do 30. junija 2013.  

 Prva skrb ERGO zavarovalnice, podrunice v Sloveniji so vedno njeni zavarovanci. Varnost in odgovornost sta tisti temeljni vrednoti, ki se odraata v vseh dejavnostih ERGA. Zato so za vse, ki bodo pri njih do 30. junija 2013 sklenili domsko zavarovanje, pripravili posebno darilo. Skleniteljem domskega zavarovanja Standard ali Premium bodo podarili kakovostno varnostno kljuavnico priznanega domaega proizvajalca Titan Kamnik. Tako bo za domovanje zavarovancev zavarovalnice ERGO in za njihovo imetje res dobro poskrbljeno.  

V okviru domskega zavarovanja nudi ERGO zavarovanje z bonus sistemom za zavarovance, ki v preteklem zavarovalnem letu niso imeli škode. Zavarovalne vsote ERGA so visoke, tako da so zavarovanci vedno »na varni strani«, poleg tega pa nagrajujejo zvestobo z razvršanjem v bonusne razrede. Njihov velik izbor inovativnih kritij vkljuuje med drugim tudi vkljuenost manjših dodatnih in pomonih objektov brez doplaila, monost vkljuitve prostorov pridobitne dejavnosti ter še številna druga kritja. 

 

Domsko zavarovanje po meri zavarovanca

 

Domsko zavarovanje ERGO Dom zagotavlja širok nabor inovativnih kritij, ki so bila doslej na voljo predvsem zavarovancem na razvitejših zavarovalnih trgih. Na voljo so trije paketi – Osnovni, Standard in Premium – izbran paket pa zavarovalnica vedno prilagodi zavarovanevim potrebam in eljam. ERGO omogoa brezplano zavarovanje novogradnje do enega leta, poleg tega pa z zavarovanjem razlike v zavarovalnem kritju nadgradi obstojee zavarovanje doma in opreme z višjimi zavarovalnimi vsotami in dodatnimi kritji, tudi e je obstojee zavarovanje sklenjeno pri drugi zavarovalnici.

 

V zavarovalnici ERGO razumejo potrebe in elje zavarovancev, zato so njihovi zavarovalni produkti jasni in pregledni. Pristop ERGA temelji na preglednosti in nedvoumnosti zavarovalnih produktov. 

 

Ve informacij o akciji se nahaja tukaj.

 

O ERGO zavarovalnici, podrunici v Sloveniji

 

ERGO zavarovalnica, podrunica v Sloveniji je priela delovati v Sloveniji leta 2005 kot podrunica avstrijske zavarovalne drube ERGO Versicherung AG (predhodno Victoria Volksbanken Versicherung), lanice zavarovalne skupine ERGO. Podrunica ponuja zavarovancem ivljenjska in premoenjska zavarovanja in je aktivna tudi na podroju bannega zavarovalništva, kar dokazuje mono partnerstvo s slovensko banko Sberbank d. d. 

 

O ERGO Austria International AG in zavarovalni skupini ERGO

 

Holding drube ERGO Austria International AG s sedeem na Dunaju je bil ustanovljen leta 2007 kot herinska druba zavarovalne skupine ERGO. ERGO Austria deluje kot kompetenni center za podroje bannega zavarovalništva v osrednji in vzhodni Evropi. V okviru holdinga delujejo tako ERGO Versicherung AG, Bank Austria Versicherung, VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensions-und Vorsorgekasse kot tudi ERGO Insurance Service GmbH, ki zagotavlja holdingu in njenim drubam vse potrebne zaledne storitve. ERGO Austria International sodi med pet najvejih zavarovalnih skupin na domaem trgu, s svojimi drubami pa je prisotna tudi v šestih dravah Srednje in Vzhodne Evrope. Ve informacij o drubi je na voljo na spletni strani www.ergo-austria.com.

  

Zavarovalna skupina ERGO sodi s celovito ponudbo zavarovalnih produktov med vodilne zavarovalne skupine tako v Nemiji kot tudi v Evropi in je prisotna v ve kot 30 dravah sveta. Na nemškem trgu sodi skupina ERGO med vodilne ponudnike storitev v vseh zavarovalnih segmentih. Za skupino dela 48.000 sodelavcev, ki so bodisi redno zaposleni bodisi delujejo kot zunanji sodelavci skupine. V letu 2012 je skupina ERGO zbrala prek 18 milijard evrov premij in izvršila izplaila zahtevkov strankam v višini 17 milijarde evrov. Zavarovalna skupina ERGO je del Munich RE, ki sodi med vodilne pozavarovalnice in zavarovalniške skupine v svetovnem merilu. Ve informacij o skupini je na voljo na spletni strani www.ergo.com.

 

Dodatne informacije: 

Uroš Kreuzer, e-naslov: sipress@ergo.si  

ERGO zavarovalnica, podrunica v Sloveniji, Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – rnue

 
Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .