b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Merkur zavarovalnica d.d.

DWS flex profit 80 - sklad z najmanj 80% garancijo najvije vrednosti

Trenutna situacija na svetovnih finannih trgih in elja zavarovancev Merkur zavarovalnice d.d. po im varnejih nalobah sta botrovali, da smo ponudbo nalobenenega ivljenjskega zavarovanja Top Invest obogatili in poleg treh stalnih skladov - Sklada svetovnih delnic (DWS Invest Global Equities LC, Sklada evropskih delnic (DWS Invest European Dividend Plus LC) - in Obveznikikega sklada (DWS Total Return Bonds LC) v sklad trenutnih prilonosti poleg Delnikega Sklada panog prihodnosti (DWS Invest New Resources LC), v ponudbo dodali e sklad DWS FLEX PROFIT 80 - sklad z najmanj 80% garancijo najvije vrednosti!

 


Tako lahko sedaj svojo nalobeno premijo poljubno razporedite v najve tiri od ponujenih petih skladov in sami daloite nalobeno strategijo!

 

Sklad DWS FLEX PROFIT 80 - sklad z 80% garancijo najvije vrednosti je namenjen ljudem, ki elijo svoje prihranke kar najoptimalneje in najvarneje zaititi – in sicer tako med trajanjem zavarovanja (npr. v asu raznih finannih kriz), kot tudi npr. pred iztekom zavarovanja za zaito e doseenih donosov. Nalobeno ivljenjsko zavarovanje Top Invest namre omogoa kar najvejo fleksibilnost – izbrano nalobeno strategijo se namre lahko kadarkoli spremeni oz. se nalobeno premijo lahko razporedi med razline sklade.

 

DWS Flex profit 80 je sklad, ki investitorju v vsakem trenutku zagotavlja izplailo 80% najvije vrednosti, ki jo je sklad dosegel tekom svojega obstoja! To je bistvena prednost v primerjavi s skladi , ki npr. ponujajo kapitalsko garancijo, ki velja samo ob doivetju oz. izteku zavarovanja! Prav tako pa ta sklad ob ponujeni varnosti ponuja mnogo viji potencial donosov v primerjavi s skladi, ki npr.ponujajo 100% garancijo najvijih vrednosti!

 

Ve informacij lahko dobite na spletni strani: www.merkur-zav.si .

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .