b.i.g.
torek, 18 februar 2020
 
SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d.

Do ugodneji pogojev financiranja z zavarovanjem terjatev

S sklenitvijo zavarovanja izvoznih in domaih terjatev (ve na www.sid-pkz.si ), lahko podjetje pravice iz zavarovanja v celoti ali delno prenese (asignira) na svojo poslovno banko ali drugo finanno institucijo (na primer faktorinko drubo) in tako nadomesti druge oblike zavarovanja, ki se jih za najem posojil navadno zahteva.

SID banka je malim in srednje velikim podjetjem prek poslovnih bank ponudila 100 milijonov evrov za financiranje rednega poslovanja.

Sredstva bodo prek poslovnih bank, ki so se odloile za sodelovanje, na voljo v drugi polovici novembra, vsa sredstva pa bodo konnim uporabnikom nakazana najkasneje do konca januarja prihodnje leto. Na ta nain eli SID banka v teh kriznih asih poudariti svojo proticiklino vlogo.

Preberite si e ve na www.sid.si , kjer boste nali tudi seznam bank, ki so se odloile sodelovati pri plasmajih konnim uporabnikom.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .