b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d.

Pomembne novosti za mlade po dopolnjenem 26. letu

Nedavno sprejeta novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prinaa pomembne spremembe za tudente, stareje od 26 let.

Po novem namre ne izpolnjujejo ve pogojev za obvezno zavarovanje kot druinski lani, kar pomeni, da ne morejo biti ve zavarovani prek starev. Zato si morajo tako kot mladi, ki so zakljuili olanje ali izgubili status tudenta, tudi tudentje ob dopolnjenem 26. letu odslej sami urediti obvezno zdravstveno zavarovanje in posledino tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V primeru, da tudent nima prihodkov ali njegovi prihodki ne dosegajo meje, ki jo doloa zakon, mu lahko plailo obveznega zavarovanja zagotovi obina, v kateri ima stalno prebivalie. Kadar pa prejema dohodke, ki presegajo to mejo, je zavezanec za plailo prispevkov sam.

V obeh primerih postane tudent zavezanec tudi za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Smiselno je, da si ga imprej uredi in se tako izogne strokom doplail zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .