b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Generali Zavarovalnica

PaketDom – optimalna zaita stanovanjskih nepreminin in preminin

Medtem ko veina zavarovalnic zaradi izplail kod iz naslova poletnih neurij drai premoenjska zavarovanja, je Generali ponudili e ugodneje pogoje. Jami namre, da premij za premoenjska zavarovanja ne bodo poviali najmanj do izteka leta 2008.

Ker so prepriani, da bi se s kakovostnim in hkrati cenovno ugodnim zavarovanjem ve slovenskih druin lahko v prihodnje izognilo strokom morebitne sanacije bivalnih povrin zaradi naravnih nesre, pod privlanimi pogoji ponujajo premoenjsko zavarovanje PaketDom.

Zavarovanje, ki upoteva evropske trende in posebnosti slovenskega zavarovanca
Vsem, ki elijo ustrezno in ugodno zavarovati stanovanjske objekte, Generali svetuje PaketDom, ki je namenjen tako zavarovanju stanovanjskih nepreminin (eno- ali dvodruinske hie ali stanovanja) kot tudi stanovanjskih preminin (stanovanjske opreme in osebnih predmetov). Stanovanjske preminine in nepreminine zavaruje pred neprijetnimi posledicami, kot jih imajo naravne in ostale nesree (poar, vihar, itd.), obenem pa je premoenje zaiteno tudi pred nevarnostjo vlomne tatvine in ropa.

Na voljo so razlini paketi zavarovalnega kritja: osnovni, komfortni ter ekskluzivni ali ekskluzivni PLUS. Z njihovo pomojo se lahko vsako premoenje kar najbolj optimalno zavaruje. Pri tem Generali ne nudi zgolj v naprej oblikovanih paketov, temve dopua svobodno izbiro kritij in povianja zavarovalnih vsot. Prav vsak izmed paketov vkljuuje kritje za nevarnosti viharja in toe ter za ostale elementarne nevarnosti do dogovorjene zavarovalne vsote.

V primeru, da zavarujemo stalno naseljene nepreminine, je sestavni del zavarovanja PaketDom tudi asistenca na domu, ki nudi nujno pomo pri nezgodah na domu. Ob morebitnem kodnem dogodku bo zavarovanje krilo tudi mnoico dodatnih strokov (npr. stroke izgube vode, najema nadomestnega stanovanja, preklica in izdelave novih dokumentov idr.). V primeru, da zamaka vodovodna cev ali da kdo pokoduje kljuavnico, bo za to poskrbel asistenni center. Ko se zgodi nesrea, zavarovanec dobi sredstva povrnjena im hitreje in na zelo enostaven nain.

Dodatne ugodnosti Generali Cluba
Pri sklepanju zavarovanja PaketDom Generali nudi tudi prihranek v viini do 20 evrov. Z unovenjem brezplanih vrednostnih bonov Generali Cluba lahko zavarovanci prihranijo do 10 evrov pri zavarovanju stanovanjske preminine in do 10 evrov pri zavarovanju stanovanjskih nepreminin.

Podrobneje informacije o zavarovanju PaketDom, ugodnostih Generali Cluba in celotni zavarovalni ponudbi najdete na spletnem naslovu http://www.generali.si/.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .