b.i.g.
nedelja, 20 september 2020
 
Generali Zavarovalnica d.d.

GENERALI – prva zavarovalnica, ki varnim voznikom vrne 10% premije

Aktualna ponudba avtomobilskih zavarovanj Generali Zavarovalnice d.d. presenea z ekskluzivno novostjo – varnim voznikom, fizinim osebam, povrne 10 % plaane letne premije kasko zavarovanja, e v asu trajanja zavarovanja ne uveljavljajo kodnega zahtevka, kar pomeni, da niso bili udeleeni v prometni nesrei.

 

Pri zavarovalnici Generali d.d. se drijo naela, da si varni in izkueni vozniki zasluijo bolje zavarovalne pogoje. Zato so sklepanju in obnovi avtomobilskih zavarovanj poleg vrnitve 10 % letne zavarovalne premije kasko zavarovanja, v primeru ne uveljavljanja kodnih primerov v roku leta dni, ponudili:

  • vse do 30 % nije cene kasko zavarovanj za varne voznike, ki zavarujejo vozilo vijega cenovnega razreda;

  • e uveljavljeni 5 % popust na brezkodno dogajanje, ki velja za zavarovanja AO in AO+, lahko pri zavarovalnici Generali koristijo tudi vozniki z le 5 do 9 leti voznikih izkuenj;

  • za simbolino ceno enega evra so ponudili zavarovanje avtomobilske asistence z ekskluzivno monostjo dostave nadomestnega vozila na kraj nesree;

  • ponudbi so dodali monost sklenitve avtomobilske asistence z razirjenim kritjem, ki pokriva vije stroke vleke vozila (500 EUR Slovenija, 1.500 EUR tujina) ter obsega storitev pravne in finanne pomoi za kritje strokov do 1.000 EUR;

  • 5 % popust lahko uveljavljajo vsi, ki zavarovanje avtomobilske odgovornosti sklenejo ali obnovijo prek inovativne prodajne poti Halo polica;

  • 5 % popusta na AO, AO+ in kasko zavarovanja pa so deleni zavarovanci pri plailu z gotovino.

 

Ve informacij o ponudbi avtomobilskih in drugih vrst zavarovanj Generali zavarovalnice najdete na spletnem naslovu www.pocenizavarne.si ali www.generali.si , v primeru dodatnih vpraanj pa lahko zavrtite brezplano telefonsko tevilko 080 70 77.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .