Gorenjska predilnica d.d.

Gorenjska predilnica d.d. s svojimi družbami je tekstilna družba z razvejano dejavnostjo in relativno velikim požarnim tveganjem. Na področju zavarovalništva že vrsto let zelo uspešno sodelujemo s predstavniki  družbe B.I.G. Urejajo naše zavarovalne pogodbe, nam svetujejo pri izbiri optimalnih zavarovalnih rešitev, upravljajo in zmanjšujejo naša tveganja, predvsem pa so uspešni pri hitrem reševanju škodnih zahtevkov in hitrem plačilu akontacij odškodnine. Rezultati našega skupnega dela se kažejo predvsem v preoblikovanju zavarovanj odgovornosti podjetja, kjer smo s preoblikovanjem zavarovanja zajezili trend naraščanja odškodninskih zahtevkov in oblikovanju zavarovanj obratovalnega zastoja zaradi požara. S skupnim transparentnim pristopom do zavarovalnega trga smo uspeli doseči bistveno ugodnejše zavarovalne premije in primernejša zavarovalna kritja, kot smo jih imeli v preteklosti.

Miha Ješe
direktor