Tosama d.d.

Z direktorjem družbe B.I.G. g.Šaleharjem zelo uspešno sodelujemo že od leta 1997. S pomočjo njegovega poznavanja zavarovalnega trga in znanjem s področja industrijskega zavarovalništva smo v preteklih letih uspeli obvladovati področje zavarovanj in tveganj s katerimi se srečujemo v našem podjetju. Dejstvo je, da smo s tem sodelovanjem po eni strani izboljšali kakovost zavarovanj, po drugi strani pa bistveno racionalizirali stroške v zvezi s to pomembno dejavnostjo.

Marjan Mlakar
namestnik predsednika uprave TOSAMA d.d.