Zavarovalnica Tilia, d.d.

Zavarovalnica Tilia nudi izjemno priložnost za sklenitev riziko življenjskega zavarovanja

Z decembrom bo za zavarovalništvo začela učinkovati direktiva o enakem obravnavanju spolov in zavarovalnice bodo morale za ženske in moške obračunavati enako premijo tudi tam, kjer je bila doslej različna.

Zavarovalne premije se bodo na slovenskem tržišču, zaradi poenotenja premij, po decembru 2012, za ženske povišale za okrog 50 odstotkov.

Zato izkoristite priložnost in sklenite zavarovanje še pred decembrom 2012 in plačujte nižjo premijo vse do izteka police, torej deset, dvajset ali celo več let …


Za sklenitev zavarovanja ali dodatne informacije:

  • obiščte naš spletno stran www.zav-tilia.si/riziko-zivljenjsko,
  • obiščte eno od naših poslovnih enot http://www.zav-tilia.si/si/poslovna-mreza/,
  • pokličte na brezplačno ševilko 080 22 45 oziroma se dogovorite za obisk zastopnika na domu.