Zavarovalnica Maribor d.d.

Odločitve so obvezne

 

V življenju vsak dan sprejemamo odločitve. Nekatere izmed njih so za nas obvezne in predmet zakonskih predpisov, pri čemer nimamo svobodne izbire. Z njimi smo zadovoljni le, če raziščemo razloge, zakaj niso prepuščene naši svobodni volji ter jih poskusimo razumeti in sprejeti.

Tako je tudi pri obveznih avtomobilskih zavarovanjih (AO). Po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu, morajo biti obvezno zavarovana vsa vozila za prevoz oseb, za prevoz stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji, ki morajo imeti po predpisih o registraciji prometno dovoljenje.  

V ZM se posebej zavzemamo za osveščenost in širjenje razlogov za smisel zavarovanja AO.  

Z odgovori na vprašanja:   

  •  zakaj je zavarovanje AO zakonsko obvezno,  

  •  zakaj ga potrebujemo 

  •  kaj sploh krije, ga bomo zagotovo bolje razumeli ter se zanj odločali lažje in bolj odločno.

 

Zakaj je zavarovanje AO tako pomembno?

  

Tako je tudi pri obveznih avtomobilskih zavarovanjih (AO). Po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu, morajo biti obvezno zavarovana vsa vozila za prevoz oseb, za prevoz stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji, ki morajo imeti po predpisih o registraciji prometno dovoljenje.

  

V ZM se posebej zavzemamo za osveščenost in širjenje razlogov za smisel zavarovanja AO.

 

 Zavarovanje AO prispeva k urejenosti področja avtomobilskih zavarovanj v državi in je ključnega pomena v situaciji, ko je v prometni nesreči nekomu povzročena škoda s strani tretje osebe in mu pripada primerna odškodnina. V državah, kjer zavarovanje avtomobilske odgovornosti ni obvezno, se srečujejo s številnimi zapleti pri reševanju škodnih primerov. Državniki ustanavljajo različne škodne sklade in se lotevajo podobnih poskusov uravnavanja tega področja, žal zmeraj na račun oškodovancev, ki le redko prejmejo pravično nadomestilo. Na letni ravni je v Sloveniji škodnih primerov iz naslova zavarovanja kopenskih in motornih vozil za več kot 170 milijonov evrov.

 

Kaj vse krije AO zavarovanje?

 

 Zavarovanje krije:

 

  • materialno škodo do višine zneska škode 1 milijon evrov in

  • nematerialno škodo do višine zneska 5 milijonov evrov.

 

 

Obseg kritja si je najbolje predstavljati s hipotetičnim primerom prometne nesreče, ki jo povzroči voznik, čigar vozilo je obvezno zavarovano.

 

 Denimo, da zavarovano vozilo na nadvozu nad železniškimi tiri prebije zaščitno ograjo ter pristane na železniški progi. Zaradi ovire bližajoči se vlak iztiri ter pri tem poškoduje stavbe v okolici ter številne predmete prometne infrastrukture. Na vlaku se zaradi nesreče poškoduje ducat potnikov, nekateri celo resneje. Iz police AO se krije materialna škoda in odškodnine, ki so posledica te prometne nesreče, od zaščitne ograje nadvoza, do telesnih poškodb potnikov.

 

Poskrbimo za primerno AO zavarovanje

 

Situacije na cesti nikoli ne moremo v celoti nadzorovati. Kljub previdnosti lahko hitro postanemo udeleženci v prometni nesreči. Zato je tako pomembno, da so vsa vozila v cestnem prometu, ustrezno zavarovana.

 

V ZM smo v zadnjih mesecih iztekajočega se leta oblikovali akcijo z naslovom 3, 4, ZDAJ!, ki kar kliče k sklenitvi zavarovanja AO in AO+. Do konca leta omogočamo sklenitev AO in AO+ zavarovanja pod akcijskimi pogoji, pri čemer zavarovancem podarimo tri mesece zavarovanja.

 

Izkoristite priložnost in se predhodno posvetujte o zavarovanjih, ki jih sklepate, ne glede na to, da so zakonsko obvezna. V ZM smo vam na voljo na naši brezplačni telefonski številki 080 19 20 in v poslovnih enotah po vsej Sloveniji.

Izkoristite priložnost in se predhodno posvetujte o zavarovanjih, ki jih sklepate, ne glede na to, da so zakonsko obvezna. V ZM smo vam na voljo na naši brezplačni telefonski številki 080 19 20 in v poslovnih enotah po vsej Sloveniji.