Prva osebna zavarovalnica, d.d.

Ohranite življenjski slog in socialno varnost po upokojitvi, obenem pa vseskozi koristite davčno olajšavo!

 Prva osebna zavarovalnica d. d. je že vse od ustanovitve zavezana k skrbi za pokojnine. V okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ponuja rešitve, s katerimi želi posamezniku omogočiti višjo pokojnino in brezskrbno starost.

 S širjenjem ponudbe na ostale oblike osebnih zavarovanj Prva osebna zavarovalnica odgovarja na izzive, s katerimi se srečujemo skozi celotno življenje. Če želite resnično in v celoti zaščitite sebe in svoje bližnje pred finančno izgubo, je novost Prve osebne zavarovalnice, življenjsko zavarovanje Prva varnost za zdravje najprimernejša odločitev za vas. 

Zakaj varčevati z dodatnim pokojninskim zavarovanjem:

 • Dodatno pokojninsko zavarovanje je - zaradi davčnih olajšav - najugodnejši način varčevanja za dodatne pokojnine pri nas. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je pravzaprav dolgoročno varčevanje. Vplačane premije se beležijo na osebnih varčevalnih računih zavarovancev.

 

 • Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja so vse nižje, trend (število aktivnih prebivalcev/število upokojencev ter spremembe zakonodaje) pa nakazuje nižanja tudi v bodoče. Cilj je da naši skupni prihodki po upokojitvi znašajo vsaj 75% dohodkov, ki smo jih imeli pred upokojitvijo, to pa je mogoče le, če poleg obveznih prispevkov dodatno varčujemo sami.

 

 • Dodatno pokojninsko zavarovanje omogoča garantirano varnost, ter zagotavlja minimalni zajamčen donos na vaša vplačana sredstva (donosnost je izračunana s strani Ministrstva za finance RS).

 

2000

2012

POVPREČNA NETO PLAČA

503 EUR

991 EUR

POVPREČNA POKOJNINA

343 EUR

565 EUR

RAZMERJE MED POKOJNINO IN PLAČO

68,20%

57%

FINANCIRANJE ZPIZ IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

641 mio. EUR

1.469,70 mio. EUR

 

 • Dolgoročno gledano so donosi pokojninskih skladov stabilni, ohranjajo vrednost premoženja in primerljivi z bančnimi vlogami. Ob upoštevanju davčnega vidika pa druge oblike varčevanja celo prekašajo.

 • SAMI DOLOČITE VIŠINO PREMIJE (minimalna priporočena premija v letu 2013 je 26,78€, maksimalna premija 5,844% bruto plače oziroma 2819,09€ letno/234,92€ mesečno v letu 2013). Premijo lahko prosto izbirate, jo spreminjate iz meseca v mesec in jo prilagajate glede na vaše finančne zmožnosti.

 • Možnost prekinitve varčevanja kadarkoli - MIROVANJE. V času ko so vaša vplačila v mirovanju, vam pripisujemo ustvarjene donose. V času mirovanja vam ni potrebno plačevati premij. Mirovanje vplačevanja ne prinaša dodatnih stroškov in je časovno neomejeno.


 Prednosti Prve osebne zavarovalnice:

 • PRVA osebna zavarovalnica je vodilni ponudnik prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji tako po tržnem deležu kot po številu zavarovancev.

 • Drugi steber pri Prvi osebni zavarovalnici deluje in s tem tudi ČRPANJE privarčevanih sredstev v obliki dosmrtne rente.

 • V primeru smrti zavarovanca se dedičem privarčevana sredstva IZPLAČAJO TAKOJ.

 • Prva ponuja zavarovancem brezplačen vpogled v svoj osebni račun v okviru spletne storitve Moj račun. Vsak zavarovanec pridobi uporabniško ime in varnostno geslo za vstop v pregled svojega osebnega računa, kar enostavno storite preko spletne strani Prve osebne zavarovalnice www.prva.net

 • DONOSI SE PRIPISUJEJO MESEČNO in ne letno, kar pomeni več privarčevanih sredstev.

 • Kadarkoli se zavarovanec lahko odloči za MIROVANJE VPLAČIL. Mirovanje ne prinaša dodatnih stroškov in je časovno neomejeno. V obdobju mirovanja vam ni potrebno plačevati premij, vam pa pripisujemo ustvarjene donose.

 • Smo edini slovenski ponudnik dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je del mednarodne skupine. Delovanje v mednarodnem okolju prinaša več znanja in strokovnosti, obenem pa tudi večji nadzor. 20-odstotni lastnik Prve Group je Evropska banka za obnovo in razvoj, ki s svojim kapitalom v višini 30 milijard EUR predstavlja močno finančno zaledje skupine.

Za vključitev v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ali dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 88 08 ali pišite na info@prva.net.