Prva osebna zavarovalnica, d.d.

PRVA VARNOST ZA ZDRAVJE je življenjsko zavarovanje, ki poskrbi za vašo varnost in vaše zdravje v celoti.

Prva varnost za zdravje je življenjsko zavarovanje, ki omogoča, da resnično in v celoti zaščitite sebe in svoje bližnje pred finančno izgubo, ki se pripeti v primeru izgube življenja in v primeru hujše bolezni.

Vse potrebno za zagotovitev finančne preskrbljenosti

 

Prva varnost za zdravje vključuje vse potrebne komponente za zagotavljanje finančne preskrbljenosti vas in vaših najbližjih ko to najbolj potrebujete in nudi:

  

 • izplačila sredstev in finančno varnost v primeru odkritja/zdravljenja katere od kritičnih bolezni;

   

 •  izplačila v primeru poškodb in ustrezne rehabilitacije po njih;

   

 • izplačila za primer daljše odsotnosti zaradi nezgode in bolezni;

   

 •  izplačila v obliki enkratnega nadomestila oziroma rente v primeru nezgodne invalidnosti;

   

 •  zavarovanje kreditnih obveznosti;

   

 •  ter izplačila za primer naravne ali nezgodne smrti zavarovane osebe.

 

Razmerje med kritji življenjskega zavarovanja sedaj lahko še lažje prilagodite svojim potrebam

 

Prva varnost za zdravje je finančno ugodno življenjsko zavarovanje, saj vam omogoča da zavarujete tisto kar najbolj potrebujete. Izbirate lahko med različnimi višinami kritij življenjskega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja za primer kritičnih bolezni.

 

  

Zavarovanje za primer 24 kritičnih bolezni z izplačili že ob nastanku bolezni. 

 

 Izplačila življenjskega zavarovanja Prve osebne zavarovalnice so zagotovljena že pri nekaterih lažjih oblikah bolezni. S tem pripomoremo k manjši verjetnosti za nastanek česa hujšega ter povečamo možnost ozdravitve. 

   

 • Možnost večkratnih izplačil do 3-eh zavarovalnih vsot

 

Zavarovanje za primer kritične bolezni po izplačilu kritja ne preneha in zavarovanec ostaja tudi po ozdravitvi zavarovan še naprej tako za primer napredovanja iste bolezni, kot katere druge kritične bolezni. 

   

 •  Stopenjsko izplačilo, ki temelji na resnosti zdravstvenega stanja

 

Na višino izplačila zavarovalnine vpliva resnost bolezni, te pa so razdeljene v 6 kategorij. S tem si zagotovite, da vaša polica sledi resnosti bolezni in omogoča dodatna izplačila ko finančna sredstva najbolj potrebujete.  

 

Izplačila v primeru rehabilitacije po poškodbah

 

V primeru poškodb si pogosto ne vzamemo časa za primerno rehabilitacijo, ali pa si finančno tega ne moremo privoščiti saj nimamo potrebnih sredstev. Neustrezna rehabilitacija pogosto pripelje do novih in še hujših poškodb. Prva varnost za zdravje nudi ustrezna nadomestila, ki sedaj niso zagotovljena le v primeru zloma kosti, temveč tudi pri izpahih, raztrganinah in opeklinah. 

   

 •  Izplačilo tudi v primeru izpahov!

   

 • Nadomestila za rehabilitacijo po težjih nezgodah!

   

 •  Kritje stroškov za pripomočke za lažjo mobilnost!  

 

Visoka zaščita tudi v primeru invalidnosti

 

Če doživite nezgodo in utrpite posledice, ste lahko brez skrbi. Zavarovalni paketi Prve varnosti za zdravje omogočijo, da ohranite finančno neodvisnost tudi v primeru invalidnosti.  

   

 •  Mesečna renta 500 EUR, do 20 let!

 

Za vsako ocenjeno stopnjo invalidnosti namenjamo natančno pripadajoče kritje, v primeru stopnje invalidnosti 50% ali več, pa na novo uvajamo nezgodno rento 500 EUR z možnostjo izplačil v dobi 20 let. 

  

Do 12 mesecev nadomestila v primeru bolniške odsotnosti

 

Zavarovanje za primer bolniške odsotnosti v Prvi osebni zavarovalnici zagotavlja finančno nadomestilo ne samo “za čas aktivnega zdravljenja”, ko je zavarovanec neposredno v rokah zdravnika, temveč za celotni čas, ko je zavarovanec zaradi nezgode ali bolezni bolniško odsoten z dela.

   

Za sklenitev življenjskega zavarovanja Prva varnost za zdravje ali dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 88 08 ali pišite na info@prva.net.