SID - Prva kreditna zavarovalnica

Za zaščito pred riziki neplačil lahko uporabite številne ukrepe, sredstva, tehnike in razne pravne ter finančne instrumente

 

Podjetja običajno prodajajo blago ali storitve na odprt račun in s tem omogočajo kupcem potreben čas, da z nadaljnjo prodajo pridobijo sredstva za poplačilo. Za ta podjetja, še posebej pa za mala in srednje velika podjetja so poslovne terjatve nezavarovano premoženje, ki ga lahko ob uresničitvi komercialnih ali političnih rizikov trajno izgubijo in s tem ogrozijo tudi lasten obstoj. Zavarovanje terjatev pri kreditni zavarovalnici kot je SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d. v največji meri zmanjšuje tovrstne rizike, saj podjetju zagotavlja finančno varnost.

S sklenitvijo zavarovalne pogodbe pri Prvi kreditni zavarovalnici kot edini specializirani kreditni zavarovalnici s sedežem v Sloveniji se podjetja zavarujejo pred riziki nesolventnosti svojih kupcev (stečaj, prisilna poravnava) in podaljšane zamude plačil (škodni dogodek nastopi v šestih mesecih od zapadlosti prve neplačane fakture). Lahko so zavarovani tudi preddobavni riziki, kadar v času proizvodnje nastopi nesolventnost kupca namensko izdelanega blaga (ki ga ni mogoče prodati drugemu kupcu). Poleg navedenih komercialnih rizikov je mogoče zavarovati tudi politične rizike (vojne, nemiri, prepoved transferja, itd.).

 

Zavarovanje terjatev do tujih in/ali domačih kupcev pri Prvi kreditni zavarovalnici je celovita storitev, ki poleg varovanja pred finančno izgubo podjetju prinaša tudi druge zavarovalne koristi, kot je izboljšanje njegove kreditne sposobnosti in lažji dostop do financiranja, povečanje prihodkov in dobičkonosnosti, zmanjševanje stroškov, izboljšanje ratinga in druge.

 

Prva kreditna zavarovalnica malim podjetjem z letnim prometom do največ dveh milijonov evrov nudi prilagojeno ponudbo, ki omogoča enostaven dostop do zavarovanja, saj se celoten postopek odvija preko spleta oziroma elektronske pošte.

 

V zadnjih letih, od konca leta 2008 in vse do danes beležimo močno povečanje povpraševanja po zavarovanju tako domačih kot tudi izvoznih terjatev. Podjetja se vedno bolj odločajo za zavarovanje celotne prodaje (domače in tuje) na odprt račun, še posebej zaradi povečanega števila insolvenčnih postopkov podjetij doma in v tujini v zadnjih letih ter zaradi povečevanja zamud pri plačilih s strani njihovih glavnih kupcev. V preteklem letu smo opazili, da na odločitev za zavarovanje vedno bolj vpliva tudi usmeritev podjetij na nove trge.