Zavarovalnica Tilia, d.d.

Najbolj prilagodljiva avtomobilska zavarovanja

Na Zavarovalnici Tilia smo našo že tako široko ponudbo avtomobilskih zavarovanj še razširili in jo naredili še bolj prilagodljivo, zato sedaj trdimo, da je s temi novostmi le-ta postala tudi najbolj zaokrožena. Široka paleta avtomobilskih zavarovanj MojAvto nudi namreč vse in hkrati točno tisto, kar stranka potrebuje. 

 

Ker se zavedamo raznolikih potreb in želja voznikov, smo pripravili avtomobilska zavarovanja, ki se lahko popolnoma prilagodijo. Avtomobilsko odgovornost (AO) lahko zavarujemo na dva načina, in sicer s klasičnim produktom po sistemu letne premije MojAvto ali z zavarovanjem po sistemu prevoženih kilometrov MojAvtokm. Slednje je prvo zavarovanje po sistemu prevoženih kilometrov v Sloveniji in je namenjeno vsem, ki vozijo malo, zavarovančeva premija pa je, kot pove že samo ime, odvisna od tega, koliko dejansko prevozi.

 

 


Posebna skupina voznikov so mladi vozniki, ki jim na Tilii nudimo samostojno polico MladiVoznik, ki je vezana na voznika in ne na avto. Če voznik z manj kot tremi leti vozniških izkušenj sede za volan prijateljevega vozila in povzroči nesrečo, in če je še tako nedolžna, bo iz svojega žepa lahko plačal tudi do 30 % povzročene škode, v kolikor lastnik avtomobila ni imel doplačane premije za mladega voznika. S polico MladiVoznik se tem skrbem za vedno izogne. Zavarovanje se lahko enostavno sklene na mladivoznik.zav-tilia.si.

 

 

 

Prenovljena kasko ponudba

Z dodatnim paketom Kasko Narava in prenovo Standardnega Kaska pa smo v septembru osvežili tudi ponudbo kasko zavarovanj. Sedaj lahko stranka izbira med petimi paketi: Popolni Kasko in Standardni Kasko, ki ju uvrščamo med klasična kasko zavarovanja, Franšizni Kasko in Kasko Totalka, ki ju uvrščamo med ekonomske kaske, nudimo pa tudi paket Kasko Narava in delne kasko kombinacije.

 

Komu je posamezni kasko namenjen?

 

Razlike med njimi so v širini kritja, zato je odločitev, kateri kasko skleniti, odvisna od navad in potreb vsakega zavarovanca. Prvi štirje se sklepajo v odvisnosti od starosti vozila. Popolni in Standardni Kasko za novejša vozila, Franšizni Kasko in Kasko Totalka za nekoliko starejša.

 

 

Popolni Kasko: Sklenitev Popolnega Kaska vam svetujemo, če ste lastnik novejšega avtomobila in ne želite prav ničesar prepustiti naključju. Kritje je najširše in krije praktično vse nevarnosti, ki pretijo avtomobilu tako na cesti kot v naravi. Prav tako so že vključene tudi delne kasko kombinacije.

Standardni Kasko: Sklenitev Standardnega Kaska svetujemo lastnikom novejših avtomobilov, ki se jim zdi pomembno, da oblikujejo kritje glede na lastne želje in potrebe. Krije osnovne nevarnosti, z doplačilom pa se mu lahko priključi tudi izbrane kombinacije delnega kaska, s čimer se lastnik izogne izgubi bonusa ter lastni udeležbi pri morebitni škodi.

Franšizni Kasko: Franšizni Kasko je namenjen tistim, ki jim kritje manjših škod ni pomembno, a se hkrati zavedajo, kako zelo pomembno je v primeru večje škode. Pri Franšiznem Kasku so osnovna kritja enaka kot pri Popolnem Kasku, lastniku avtomobila pa je na voljo izbira različne višine franšize, ki predstavlja znesek lastne udeležbe zavarovanca. Zavarovanje krije tudi uničenje ali poškodovanje dodatne opreme in stroške najema nadomestnega vozila. Delnih kasko kombinacij temu paketu ni možno priključiti.

Kasko Totalka: Glavna prednost tega zavarovanja je, da ni vezano na datum sklenitve zavarovanja avtomobilske odgovornosti ali datum prometnega dovoljenja. To pomeni, da lahko zavarovanje MojAvto Kasko Totalka sklene tudi nekdo, ki ima zavarovanje avtomobilske odgovornosti sklenjeno pri drugi zavarovalnici. Namenjeno je vsem lastnikom starejših avtomobilov, ki menijo, da je njihov avto prestar za kasko zavarovanje, kljub temu pa si življenja brez njega ne znajo predstavljati. Krije popolno uničenje vozila, kar pomeni dejansko popolno uničenje ali poškodovanje zavarovanega vozila v takšni meri, da stroški popravila presegajo 60 % prodajne vrednosti zavarovanega vozila po sistemu Eurotax v času nastanka zavarovalnega primera. Sklene se ga lahko za vozila, stara od 5 do 15 let, tudi prek spleta na www.kaskototalka.si.

 


Neodvisno od starosti vozila se lahko zavarovanec odloči za paket Kasko Narava, ki se dejansko nanaša na voznikove sposobnosti in izpostavljenost vozila. Prav tako delne kasko kombinacije.

Kasko Narava: Sklenitev paketa Kasko Narava svetujemo varnim voznikom, katerih avto je izpostavljen predvsem naravnim nevarnostim, kot so požar, vihar, toča, poplava, potres in podobno. Priključi se ga lahko AO zavarovanju MojAvto in AO zavarovanju po sistemu prevoženih kilometrov MojAvtokm. Z doplačilom se mu lahko priključi tudi kombinacije delnega kaska.

Delne kasko kombinacije (D, E, S, H): Sklenitev delih kasko kombinacij je odvisna predvsem od izpostavljenosti vozila nevarnostim, ki jih le-te krijejo. Popolni Kasko delne kombinacije že vsebuje, priključite pa jih lahko še k paketoma Standardni Kasko in Kasko Narava ali k AO polici. Sklene se lahko posamezno kombinacijo delnega kaska ali več kombinacij hkrati.

 

 

Z doplačilom se lahko kritje razširi še z zavarovanjem voznika AO+, nezgodnim zavarovanjem voznika in potnikov ter zavarovanjem pravne pomoči. Seveda pa je pri zavarovanju vozil je zelo pomembno in priporočljivo, da se v zavarovalno kritje vključi ustrezno asistenco, saj je s tem poskrbljeno, da je vsakodnevna vožnja ali daljše potovanje doma in v tujini varnejše, predvsem pa da se morebitne probleme reši lažje, hitreje in ugodneje. V sodelovanju s svetovno priznano AXA Assistance nudimo avtomobilsko asistenco - MojAvto Asistenca v štirih različicah: MojAvto AsistencaMINI, MojAvto AsistencaPLUS, MojAvto AsistencaBASIC in MojAvto AsistencaSUPREME.