Pravno obvestilo

Spletne strani www.big.si so avtorsko delo, zato so vsi njihovi vsebinski in grafični elementi po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) zaščiteni.

Spletne strani www.big.si so vam na voljo za uporabo v osebne, nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa opozorila o avtorski pravici in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), uporabnikom spletnih strani www.big.si zagotavljamo, da bomo njihove podatke, pridobljene iz elektronskih obrazcev,  trajno varovali in jih ne bomo obdelovali (zbirali, shranjevali, urejevali) v nasprotju z njihovo voljo. Uporabljali jih bomo izključno za komuniciranje med uporabniki in podjetjem ter obveščanje o novostih v podjetju, s čimer se vsak pošiljatelj elektronskega obrazca že vnaprej strinja.

Podjetje B.I.G. se obvezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbelo za objavljanje kakovostnih, točnih in pravočasnih informacij na svojih spletnih straneh. Za morebitne netočnosti, nastale pri vnašanju podatkov se uporabnikom opravičujemo in hkrati zahvaljujemo za njihovo opozorilo. 

Uporabnikom je dovoljeno, da na svojih spletnih straneh objavijo povezavo na spletne strani www.big.si, vendar le ob pogoju, da se vsebina naših strani odpre v samostojnem oknu in ne kot del druge strani.

Podjetje B.I.G. si pridržuje pravico, da navedene določbe brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.