Zakaj B.I.G.

Direktor podjetja, mag. Aleš Šalehar, je v svoji dosedanji karieri sodeloval s priznanimi zavarovalnicami kot so Triglav, Adriatic in GrECo International ter si tako pridobil bogate izkušnje s področja svetovanja industrijskim naročnikom tako na lokalnem kot na mednarodnem trgu. Dodatno znanje mu je prinesel magistrski študij poslovodenja in organizacije, kjer se je podrobneje posvetil upravljanju s čistimi tveganji.

V podjetju B.I.G. je mag. Šalehar zbral okoli sebe skupino strokovnjakov s specializiranimi znanji in raznolikimi izkušnjami, kar jim omogoča, da prevzamejo nase celotno breme upravljanja s tveganji v podjetjih ter z optimalnimi rešitvami varovanja poskrbijo za ohranitev vrednosti naročnikovega premoženja.

Predstavniki podjetja B.I.G. med drugim nudijo svojim naročnikom tudi izkušnje: 

  • na področju reševanja fizičnih škod (največje škode pri katerih so sodelovali, so bile izplačane v višini 200 mio SIT, 50 mio SIT, 10 mio SIT),
  • na področju reševanja škod iz naslova obratovalnih zastojev (največje  škode pri katerih so sodelovali, so bile izplačane v višini 100 mio SIT, 50 mio SIT, 43 mio SIT).