Storitve
  • analiza zavarovanj in rizikov pri naročniku
  • pregled preteklih škod (frekvenca, velikost)
  • oblikovanje programa upravljanja tveganj glede na dejavnost naročnika
  • svetovanje pri izbiri najprimernejših zavarovalnih rešitev za naročnika
  • pridobivanje zavarovalnih ponudb na zavarovalnem trgu
  • realizacija zavarovalnega programa na zavarovalnem trgu
  • upravljanje in administracija zavarovanj
  • svetovanje na področju reševanja nastalih škod
  • nadzor nad zavarovalnim področjem naročnika