Produkti
 • požarno zavarovanje
 • potresno zavarovanje
 • strojelomno zavarovanje
 • zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara, strojeloma
 • zavarovanje civilne, produktne, ekološke odgovornosti
 • zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta
 • zavarovanje avtomobilske flote
 • kolektivno nezgodno zavarovanje
 • zavarovanje stekla, vloma
 • zavarovanje računalniške opreme
 • gradbeno in montažno zavarovanje
 • transportno zavarovanje
 • zavarovanje terjatev
 • zdravstveno in pokojninsko zavarovanje
 • življenjsko zavarovanje
 • zavarovanje pravne zaščite
 • zavarovanje profesionalnih odgovornosti

Navedene produkte skupaj z naročnikom ustrezno prilagodimo njegovim potrebam.