Merkur zavarovalnica d.d.

DWS flex profit 80 - sklad z najmanj 80% garancijo najvišje vrednosti

Trenutna situacija na svetovnih finančnih trgih in želja zavarovancev Merkur zavarovalnice d.d. po čim varnejših naložbah sta botrovali, da smo ponudbo naložbenenega življenjskega zavarovanja Top Invest obogatili in poleg treh stalnih skladov - Sklada svetovnih delnic (DWS Invest Global Equities LC, Sklada evropskih delnic (DWS Invest European Dividend Plus LC) - in Obvezniškikega sklada (DWS Total Return Bonds LC) v sklad trenutnih priložnosti poleg Delniškega Sklada panog prihodnosti (DWS Invest New Resources LC), v ponudbo dodali še sklad DWS FLEX PROFIT 80 - sklad z najmanj 80% garancijo najvišje vrednosti!

 


Tako lahko sedaj svojo naložbeno premijo poljubno razporedite v največ štiri od ponujenih petih skladov in sami daločite naložbeno strategijo!

 

Sklad DWS FLEX PROFIT 80 - sklad z 80% garancijo najvišje vrednosti je namenjen ljudem, ki želijo svoje prihranke kar najoptimalnejše in najvarneje zaščititi – in sicer tako med trajanjem zavarovanja (npr. v času raznih finančnih kriz), kot tudi npr. pred iztekom zavarovanja za zaščito že doseženih donosov. Naložbeno življenjsko zavarovanje Top Invest namreč omogoča kar največjo fleksibilnost – izbrano naložbeno strategijo se namreč lahko kadarkoli spremeni oz. se naložbeno premijo lahko razporedi med različne sklade.

 

DWS Flex profit 80 je sklad, ki investitorju v vsakem trenutku zagotavlja izplačilo 80% najvišje vrednosti, ki jo je sklad dosegel tekom svojega obstoja! To je bistvena prednost v primerjavi s skladi , ki npr. ponujajo kapitalsko garancijo, ki velja samo ob doživetju oz. izteku zavarovanja! Prav tako pa ta sklad ob ponujeni varnosti ponuja mnogo višji potencial donosov v primerjavi s skladi, ki npr.ponujajo 100% garancijo najvišjih vrednosti!

 

Več informacij lahko dobite na spletni strani: www.merkur-zav.si .