Generali Zavarovalnica d.d.

Zadovoljstvo z obravnavo škod na visoki ravni

Uveljavitev škode je tisti »trenutek resnice«, ko zavarovanci lahko zares ocenijo zadovoljstvo z zavarovalnico. Da bi to zadovoljstvo ovrednotili, so v zavarovalnici Generali, v sodelovanju z družbo Valicon, pripravili raziskavo, ki je pokazala, da je skoraj 90 odstotkov vprašanih zadovoljnih s postopkom in izidom obravnave škodnega primera. Zelo visok je tudi delež tistih, ki bodo svoj avtomobil zavarovali pri Generaliju tudi po obravnavi škodnega primera.

Telefonska anketa med 236 zavarovanci, ki so v zadnjih šestih mesecih prijavili škodo iz naslova avtomobilskega zavarovanja pri Generaliju (Generalijeve stranke ali stranke drugih zavarovalnic), je pokazala, da Generali v škodnih postopkih posluje v skladu s pričakovanji zavarovancev.

Raziskava je pokazala, da je 89 odstotkov vprašanih s postopkom in izidom obravnave škodnega primera (vsaj) zadovoljnih. 88 odstotkov vprašanih se strinja, da so prejeli (vsaj) pričakovano odškodnino, enak odstotek pa je zadovoljnih tudi s hitrostjo reševanja škodnega primera. Več kot 90 odstotkov anketirancev se tudi strinja, da uslužbenci resnično poznajo področje svojega dela in je pri njih mogoče dobiti vse potrebne informacije.

 

93 odstotkov anketirancev, ki že imajo sklenjeno Generali avtomobilsko zavarovanje, pravi, da bodo svoj avtomobil pri Generaliju zavarovali tudi v prihodnje. O sklenitvi avtomobilskega zavarovanja pri Generaliju razmišlja tudi 36 odstotkov vprašanih, ki so pri Generaliju prijavili škodo, a tu še nimajo sklenjenega avtomobilskega zavarovanja.

Glede na tokratno izkušnjo bi velika večina vprašanih (87 %) zavarovalnico Generali priporočila tudi svojim prijateljem.